Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă”

Stadionul Andrei Dumitraș

Stadionul Andrei Dumitraș

Amfiteatrul Prof. Univ. „Gică Grădinariu”

Amfiteatrul Prof. Univ. „Gică Grădinariu”

Loc de joacă - Corabia Piraților
Monografia comunei Pomârla
Comuna Pomârla, asezatî în nord-vestul judetului Botosani, este alcatuita din 3 sate: Pomârla, resedinta de comuna, Racovat si Hulubesti.Comuna este asezata într-un tinut deluros, cu altitudine în general, redusa.

Satul Pomârla este atestat documentar în anul 1420. Numele sau provine de la ocupatiile locuitorilor, cultivarea pomilor fructiferi si de la natura terenului, mociorlos si întunecos.

Satul Racovat este granita de stat cu Republica Ucraina. Prin Hotarârea Guvernului României nr.818/20.09.1996, pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificata a frontierei de stat comune,de catre cetatenii care domiciliaza în judetele si raioanele de frontiera, localitatile RACOVAT-DIAKIVTI ua fost declarate puncte de trecere simplificata a frontierei de stat comune, dându-se astfel posibilitatea locuitorilor judetului sa stabileasca si sa largeasca contactele directe cu locuitorii din zona de frontiera a Ucrainei.

Situatia economico-sociala.

Agricultura este ocupatia de baza a locuitorilor comunei. Dupa anul 1989, intreprinzatori particulari, locali, au deschis o serie de agenti economici de mini-productie, cum ar fi: prese de ulei, mori de porumb, mori cu ciocanele, gater, ateliere de tâmplarie, rotarie,constructii, etc.

Lungimea drumurilor publice este de 89 km, toate drumurile fiind pietruite si de pamânt. Lungimea retelei de alimentare cu apa este de 10 km, iar lungimea retelei de canalizare este de 10 km.

În comuna Pomârla functioneaza o casa de copii. Unitatile scolare sunt în numar de 7, din care 5 scoli si 2 gradinite.

Prioritati de dezvoltare.

      -Înfiintarea unei sectii de achizitionare si prelucrare a laptelui.
      -Înfiintarea unei statii Peco cu service, având în vedere deschiderea punctului vamal de trecere auto de la Racovat.
      - Înfiintarea unei asociatii agricole.
      - Redeschiderea brutariei comunale.
      - Modernizarea retelei telefonice din comuna.
      - Construirea unui camin cultural.
      - Construirea unui sediu nou pentru primarie.
      - Pietruirea drumurilor comunale.
      - Construirea unor localuri de scoala.
      - Informatizarea primariei si a scolilor.