Anul 2011

Hotărârea nr 40 din 28.09.2011

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, In conformitate cu prevederile art 35 si art.41  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, Avand in vedere Raportul de  avizare al Comisiei pentru administratia […]

Hotărârea nr 39 din 28.09.2011

Privind  aprobarea implementarii Proiectului „Prevenirea sindromului mortii albastre” in comuna Pomirla, judetul  Botosani În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, analizând prevederile: –          art. 136 alin. (4) ultima teză din Constituţia României, revizuită, […]

Hotărârea nr 38 din 28.09.2011

Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011 în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând act de: – referatul de aprobare al primarului comunei Pomîrla  în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.84 din 28  septembrie  2011, calitate acordată de prevederile  art. 33 […]

Hotărârea nr 37 din 28.09.2011

Privind aprobarea solicitării de garanţie din partea fondului de garantare pentru Proiectul „Modernizare drumuri de interes local in comuna Pomârla, judetul Botosani; Gradiniţă  cu două Săli de clasă in localitatea Pomârla ,judeţul Botoşani; Amenajare spaţiu pentru organizare festivaluri cu specific local în localitatea Pomârla, comuna Pomârla,judeţul Botoşani” În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi […]

Hotărârea nr 36 din 28.09.2011

Privind aprobarea  valorii de investiţie a Proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Pomârla, judetul Botosani; Gradiniţă  cu două Săli de clasă in localitatea Pomârla ,judeţul Botoşani; Amenajare spaţiu pentru organizare festivaluri cu specific local în localitatea Pomârla, comuna Pomârla,judeţul Botoşani” În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. […]

Hotărârea nr 35 din 20.09.2011

H O T A R A R E A NR 35  DIN 20 SEPTEMBRIE 2011 privind aprobarea Programului local de actiuni pentru implementarea programului de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole din comuna Pomirla În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) […]

Hotărârea nr 34 din 20.09.2011

H O T A R A R E A NR 34  DIN  20 septembrie  2011 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011       în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând act de: – referatul de aprobare al primarului comunei Pomîrla  […]

Hotărârea nr 33 din 20.09.2011

H O T A R A R E A NR 33 DIN 20 SEPTMEBRIE 2011 privind aprobarea implementarii programului Biblionet-Lumea in biblioteca ta În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, luând act de: […]

Hotărârea nr 32 din 20.09.2011

H O T A R A R E A Nr  32  din 20 septembrie 2011 privind adoptarea  regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetatean de onoare al comunei Pomirla În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și […]

Hotărârea nr 31 din 20.09.2011

HOTARÂREA NR. 31  DIN 20 SEPTEMBRIE 2011 privind aprobarea Procedurii privind înregistrarea, evidenta si radierea mopedelor,  masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate în lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarelor care nu se supun înmatricularii de pe raza comunei Pomîrla,   Consiliul Local al  comunei Pomîrla , întrunita în sedinta ordinara, Având în vedere Referatul de aprobare […]