Anul 2017

Hotărâri ale Consiliului Local – ianuarie 2017

Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Pomirla Anexa la Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Pomirla