Anunturi

ANUNȚ – EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla, județul Botoșani

Primăria comunei Pomârla organizează în data de 20.08.2021, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției. Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior sunt: Nr.crt Funcția publică de execuție deținută Funcția publică pentru […]

Anunt – Concurs Consilier asistent – Compartiment Resurse umane, Stare civila, Autoritate tutelara si Registratura

COMUNA POMÂRLA, judeţul Botoşani, în baza O.U.G nr.57/2019, organizează concurs la sediul său din localitatea Pomârla, județul Botoșani, în data de 18 august 2021, ora 1000, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: CONSILIER ASISTENT Clasa I – Compartiment resurse umane, stare civilă, autoritate tutelară și registratură. durata normală a timpului de muncă este […]

Anunt – HCL Facilitati

Stimați contribuabili! Vă informăm că prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Pomârla nr. 37/26.11.2020 s-a aprobat instituirea unor măsuri fiscale și procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate de contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Pomârla. În categoria beneficiarilor acestor facilități fiscale intră contribuabilii persoane […]

Anunt – concurs consilier – Compartiment asistenta sociala

Primăria comunei Pomârla organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla, după cum urmează, consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului asistență socială; Concursul se organizează în conformitate cu art. 478, 618 alin.(1), (4), (22) din O.U.G. […]

Raport final – concurs asistent medical scolar

Domnul MAXIN Costel, avand punctajul final de 79,5 puncte este declarat admis la examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical scolar, la Primaria Comunei Pomirla, intrucat a obtinut un punctaj final peste minimul prevazut de H.G.R. 286/2001, respectiv 50 puncte. Documentul oficial aici.

Anunt – POAD OUG 115 – mese calde

Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate, care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale, pe suport electronic COD IDENTIFICARE (MYSMIS): POAD / 866 / 1 / 2 / 141810 PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI DEFAVORIZATE PERSOANE  (FEAD) PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE  (POAD 2014 – 2020) […]

Anunt concurs – proces verbal de selectie dosare – asistent medical scolar

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 12 noiembrie 2020 Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr. 218 din 26 octombrie 2020, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de asistent medical scolar, din cadrul Primăriei Comunei Pomârla, judeţul Botoşani. […]

Anunt – concurs 1 post – asistent medical scolar

Primăria comunei Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 19 noiembrie 2020, ora 1000 şi  20 noiembrie 2020, ora 11°º, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical școlar.             Condiţii generale, prevăzute de Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor […]

Anunt – Proiect HCL acordare facilitati fiscale in baza OUG nr. 69/2020

În conformitate cu revederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunostință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare […]

Anunț – Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

În conformitate cu revederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunostință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale care constituie venituri la bugetul local pentru […]