Anunturi

Grila de salarizare

P.O.C.A.

Prezentul ghid își propune să ofere cadrul structurat de instrucțiuni necesare cu privire la pașii care trebuie urmați pentru o abordare unitară în elaborarea și implementarea ”Procedurii privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale” la nivelul oricărei autorități sau instituții publice centrale sau locale. Totodată, subliniem […]

Raport final al concursului

      Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8): CONSILIER CLASA I, Informaţii privind selecţia dosarelor Data selecţiei dosarelor: 14.05.2019 Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului Sergiu-Mihai ALBU Admis – Observaţii formulate de către membrii comisiei:- Informaţii privind proba scrisă Data şi ora desfăşurării probei scrise: 22.05.2019, […]

Proces verbal selecție dosare

Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.112 din 17 aprilie 2019, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de promovare în grad profesional, din cadrul Primăriei Comunei Pomârla, judeţul Botoşani. Astfel, în urma verificării actelor depuse la dosare, s-a constatat că […]

Anunț – examen de promovare în grad profesional

Primăria comunei Pomârla organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla: consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului buget, contabilitate, taxe și impozite; Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, […]

Anunt – proces verbal de selectie

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 03 aprilie 2019 Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomîrla, nr.80 din 18 martie 2019, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de asistent medical școlar, din cadrul Primăriei Comunei Pomârla, judeţul Botoşani. Astfel, […]

Grila de salarizare

Anunt – Proiect de Hotarare – Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019. Proiectul de act normativ mai sus menționat, documentația de bază (referat de aprobare, raport de specialitate) poate fi […]

Anunt – Proiect de Hotarare cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale care constituie venituri la bugetul local pentru anul 2020

În conformitate cu revederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunoștință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale care constituie venituri la bugetul local pentru anul 2020. […]

Anunt din 20.03.2019 – Concurs ocupare post vacant

Primăria comunei Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 15 aprilie 2019, ora 1000 şi                16 aprilie 2019, ora 11°º, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical școlar. Condiţii generale, prevăzute de Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor […]