Anunturi

Anunt – Concurs sofer (microbuz scolar) – Compartiment administrativ

Primăria comunei Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 20 decembrie 2021 , ora 1000, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de şofer (microbuz şcolar), în cadrul compartimentului administrativ.             Condiţii generale, prevăzute de Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor […]

Anunt – Centralizator final – Concurs muncitor necalificat I

CENTRALIZATOR FINAL privind rezultatele finale obţinute la examenul organizat în ziua de 10.11.2021, în vederea ocupării postului  vacant de muncitor necalificat I, la Primăria Comunei Pomârla Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut Punctaj final Proba scrisă Interviu Total 1. Laurențiu-Vasile IFRIM 63 70 133 67 Candidatul Laurențiu-Vasile IFRIM este declarat admis la examenul […]

Anunt – Proces Verbal selectie dosare – 03.11.2021

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 03 noiembrie 2021             Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.243 din 18 octombrie 2021, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de muncitor necalificat I, din cadrul Primăriei Comunei Pomârla, judeţul Botoşani. […]

Anunt – Concurs muncitor necalificat I

Comuna Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 10 noiembrie 2021, ora 1000 , la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla.             Condiţiile generale candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G nr. 286/2011, care  prevede:  Poate […]

Anunț – proba scrisă – Concurs pentru ocuparea funției contractuale de executie de șofer

COMUNA POMÂRLA, judeţul Botoşani, în baza H.G nr.286/2011, organizează concurs la sediul său din localitatea Pomârla, județul Botoșani, în data de 03 noiembrie 2021, ora 1000 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de șofer (microbuz școlar). Condiţii specifice de ocupare a postului:           Studii generale;           Vechime: nu este cazul; Dosarele de […]

Anunt – Centralizator final – concurs bibliotecar

COMISIA DE CONCURS CENTRALIZATOR FINAL privind rezultatele finale obţinute la examenul organizat în ziua de 01.10.2021, în vederea ocupării postului  vacant de bibliotecar, la Primăria Comunei Pomârla Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut Punctaj final Proba scrisă Interviu Total 1. APÎNZURĂȘOAE ANDREI-SORIN 75 84 159 80 Candidatul APÎNZURĂȘOAE ANDREI-SORIN este declarat admis la […]

Anunt – Fisa de notare proba interviu – concurs bibliotecar

COMISIA DE EXAMINARE FIȘĂ DE NOTARE A probei interviului la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției de BIBLIOTECAR în aparatul de specialitate al primarului Comunei Pomârla din data de 01.10.2021 CANDIDATUL : APÎNZURĂȘOAE ANDREI-SORIN Nr. crt. Membrii Comisiei Nume, Prenume Punctajul întrebări interviu       1. Chelariu Corina 85   2. Rotaru Delia-Simona-Nicoleta 80 […]

Anunt – Borderou de notare proba scrisa – concurs bibliotecar

COMISIA DE CONCURS BORDEROU DE NOTARE a probei scrise, la concursul din data de 01.10.2021, în vederea ocupării postului vacant de bibliotecar Candidat: APÎNZURĂȘOAE ANDREI-SORIN    Nr. Crt. Membrii comisiei Nume,  prenume TOTAL punctaj   1.   Chelariu Corina 75     2. Rotaru Delia-Simona-Nicoleta 75       3. Albu Sergiu 75     […]

Anunt – Proces Verbal selectie dosare – 23.09.2021

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 23 septembrie 2021             Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.199 din 08 septembrie 2021, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de bibliotecar, din cadrul Primăriei Comunei Pomârla, judeţul Botoşani.             Astfel, […]

Anunt – Concurs bibliotecar

COMUNA POMÂRLA, judeţul Botoşani, în baza H.G nr.286/2011, organizează concurs la sediul său din localitatea Pomârla, județul Botoșani, în data de 01 octombrie 2021, ora 1000 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de bibliotecar. Condiţii specifice de ocupare a postului:          – Studii medii, profil uman;          – Vechime: nu este cazul; […]