Anunturi

Anunț – Examen de promovare în grad profesional – 25.07.2022

A N U N Ț EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla, județul Botoșani   Primăria comunei Pomârla organizează în data de 25.08.2022, ora 09:00 pentru funcția publică din cadrul Compartimentului buget, contabilitate, taxe și impozite, proba scrisă, la sediul instituţiei, examenul de promovare în […]

Anunț – Pierderi produse culturilor agricole de primăvară datorate secetei pedologice și persistente 2022

Anunț cu privire la pierderile produse  culturilor agricole de primăvara datorate secetei pedologice și persistente         Având în vedere instalarea secetei persistente pe suprafețele agricole extinse la nivelul comunei Pomârla, care a afectat culturile  agricole înființate de fermieri în primăvara acestui an, în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr.97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor […]

Anunț – Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei Pomârla – 11.05.2022

Aducem la cunoștința publicului          În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal,Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunoștință publică inițierea unui Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conferirrea titlului de cetățean de onoare al comunei Pomârla […]

Anunt – Descriere proiect POIM 2022

Anunt – Luna curateniei – Aprilie 2022

Anunț – Închiriere pajiști din domeniul privat al comunei Pomârla – 30.03.2022

Primăria comunei Pomârla, județul Botoșani închiriază prin atribuire directă disponibilul de pajiști din domeniul privat al comunei Pomârla, trupul de pajiște Găinărie, Borșoaia, Hulubești și Racovăț. Documentul oficial aici.

Anunț – Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației ”PLAN URBANISTIC ZONAL – Construire bloc de locuințe sociale în sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani”

Aducem la cunoștința publicului             În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal,Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunoștință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației „PLAN URBANISTIC ZONAL –Construire bloc de locuințe sociale  în sat […]

Anunț – Proiect de Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Aducem la cunoștința publicului În conformitate cu revederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicului – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunoștință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale care constituie venituri […]

Anunt – Concurs sofer (microbuz scolar) – Compartiment administrativ

Primăria comunei Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 20 decembrie 2021 , ora 1000, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de şofer (microbuz şcolar), în cadrul compartimentului administrativ.             Condiţii generale, prevăzute de Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor […]

Anunt – Centralizator final – Concurs muncitor necalificat I

CENTRALIZATOR FINAL privind rezultatele finale obţinute la examenul organizat în ziua de 10.11.2021, în vederea ocupării postului  vacant de muncitor necalificat I, la Primăria Comunei Pomârla Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut Punctaj final Proba scrisă Interviu Total 1. Laurențiu-Vasile IFRIM 63 70 133 67 Candidatul Laurențiu-Vasile IFRIM este declarat admis la examenul […]