Anunturi

Anunț – Centralizator final examen promovare – 21.11.2022

Anunț – Proiect de Hotărâre 27 octombrie 2022 – Înregistrare SNEP

În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre nr.58 / 27 octombrie   2022  privind înregistrarea  Comunei Pomârla în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) […]

Anunț – Examen de promovare în grad profesional – 17.10.2022

A N U N Ț EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla, județul Botoșani   Primăria comunei Pomârla organizează în data de 21.11.2022, ora 09:00 pentru funcția publică din cadrul Compartimentului fonduri europene și achiziții publice, proba scrisă, la sediul instituţiei, examenul de promovare în […]

Anunț – Centralizator final concurs șofer – 10.10.2022

Anunț – Selecție dosare concurs șofer – 03.10.2022

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 03 octombrie 2022 Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.231 din 16 septembrie 2022 a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de şofer, din cadrul Comunei Pomârla, judeţul Botoşani. Astfel, în urma verificării […]

Anunț – Concurs șofer (microbuz școlar) – 16.09.2022

COMUNA POMÂRLA, judeţul Botoşani, în baza H.G nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs la sediul său din strada Anastasie Bașotă, nr.12, comuna Pomârla, județul Botoșani, în data de 10 octombrie 2022, ora 1000 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei vacante contractuale de execuţie de șofer (microbuz școlar). Condiţii specifice de ocupare a postului: […]

Anunț – Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Pomârla – 12.09.2022

Documente: Anunț Proiect de Hotărâre Anexă

Anunț – Raport final examen de promovare în grad profesional – 26.08.2022

Anunț – Proiect de Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pomârla, județul Botoșani – 25.08.2022

Documente: Adresă înaintare Anexă Declarație Referat

Anunț – Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziții emise de Primarul comunei Pomârla – 24.08.2022

Documente: Anunț Proiect de Dispoziție Anexă