Anunturi

Anunt – Proiect HCL acordare facilitati fiscale in baza OUG nr. 69/2020

În conformitate cu revederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunostință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare […]

Anunț – Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

În conformitate cu revederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunostință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale care constituie venituri la bugetul local pentru […]

Centralizator final – concurs bibliotecar

CENTRALIZATOR FINAL privind rezultatele finale obtinute la examenul organizat in ziua de 02.03.2020, in vederea ocuparii postului vacant de bibliotecar, la Primaria Comunei Pomarla Candidatul IACOB MIRUNA MADALINA este declarata admisa la examenul pentru ocuparea postului vacant de BIBLIOTECAR, la Primaria Comunei Pomarla, intrucat a depasit punctajul minim de promovare a examenului si este singurul […]

Anunt concurs – proces verbal de selectie dosare – bibliotecar

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 19 februarie 2020 Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.56 din 31 ianuarie 2020, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de bibliotecar, din cadrul Primăriei Comunei Pomârla, judeţul Botoşani. Astfel, în urma […]

Anunt – concurs 1 post – bibliotecar

Comuna Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 02 martie 2020, ora 1000 şi 03 martie 2020, ora 10°º, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de bibliotecar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla.             Condiţiile generale candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G nr. 286/2011, […]

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

  Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8): CONSILIER CLASA I, SUPERIOR , Compartimentul buget, contabilitate, taxe și impozite Informaţii privind selecţia dosarelor Data selecţiei dosarelor: 08.01.2020 Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului Monica MIRĂUȚI Admis –       Observaţii formulate de către membrii comisiei:- Informaţii privind […]

Anunt concurs – proces verbal de selectie dosare

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 08 ianuarie 2020 Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.349 din 10 decembrie 2019, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de consilier superior, din cadrul Compartimentului buget, contabilitate, taxe și impozite din […]

Anunt – Concurs

Grila de salarizare

P.O.C.A.

Prezentul ghid își propune să ofere cadrul structurat de instrucțiuni necesare cu privire la pașii care trebuie urmați pentru o abordare unitară în elaborarea și implementarea ”Procedurii privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale” la nivelul oricărei autorități sau instituții publice centrale sau locale. Totodată, subliniem […]