Anunturi

Anunț – Achiziție directă contract de lucrări – Eficientizare energetică sediul administrativ al primăriei comunei Pomârla și consiliului local – 23.10.2023

Documente: Invitație de participare Caiet de sarcini Formulare model Clauze contractuale Liste de cantități PTH

Anunț – Proiect de Hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2024 – 23.10.2023

Documente: Anunț Referat de aprobare Raport de specialitate Proiect de Hotărâre Tablou

Anunț – Proiect de Hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Pomârla – 28.07.2023

Documente: Anunț Proiect de Hotărâre

Anunț – Proiect de Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pomârla – 07.07.2023

Documente: Anunț Proiect de Hotărâre Referat de aprobare Anexă

Anunț – Obligație producători și comercianți de băuturi – Înscriere în Sistemul de Garanție-Returnare

Anunț – Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 – 06.01.2023

Documente: Anunț și Proiect de Hotărâre Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5

Anunț – Proiect de Hotărâre 27 octombrie 2022 – Înregistrare SNEP

În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre nr.58 / 27 octombrie   2022  privind înregistrarea  Comunei Pomârla în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) […]

Anunț – Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Pomârla – 12.09.2022

Documente: Anunț Proiect de Hotărâre Anexă

Anunț – Proiect de Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pomârla, județul Botoșani – 25.08.2022

Documente: Adresă înaintare Anexă Declarație Referat

Anunț – Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziții emise de Primarul comunei Pomârla – 24.08.2022

Documente: Anunț Proiect de Dispoziție Anexă