Proiecte de hotărâre

Proiect de Hotărâre privind activităţile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului

        În conformitate cu revederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunoștință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre  privind activităţile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului rezultat din spaţiile verzi şi alte terenuri […]

Proiect de Hotărâre – Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei Pomârla – 20.03.2024

Documente: Proiect de Hotărâre și Referat de Aprobare Anexă

Proiect de Hotărâre cu privire la declararea lunii aprilie 2023 “Luna curăţeniei” pe întreg teritoriul comunei Pomârla

Documente: Anunț oficial Proiect de Hotărâre

Proiect HCL – Indexare taxe și impozite locale pentru anul 2024

1. Anunț oficial 2. Comunicat rata inflației 2022 3. Proiect de Hotărâre 4. Raport de specialitate 5. Referat de aprobare

Proiect HCL – Statutul Comunei Pomarla

1. Anunt oficial 2. Proiect de Hotarare, Referat de aprobare si Raport de specialitate 3. Anexa

Proiect HCL – Regulament de organizare a pășunatului și model de contract cadru

Proiect de Hotărâre – privind aprobare Regulamentului de organizare a pășunatului și a modelului de contract cadru pentru închirierea pășunilor din domeniul privat al Comunei Pomârla

Proiect HCL Anulare creante fiscale mai mici de 30 de lei

Proiect de Hotarare – Anulare creante fiscale mai mici de 30 de lei, aflate in sold la 31 decembrie 2021

Proiect HCL Strategie de Dezvoltare 2021-2027

Proiect de Hotarare – Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a comunei Pomarla pentru perioada 2021-2027 Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a comunei Pomarla 2021-2027

Proiect HCL Buget Local 2021

Anunt – 06.04.2021 referitor la Proiect de Hotarare – Aprobare buget local 2021 Proiect de Hotarare – Aprobare buget local 2021

Proiect HCL Taxe si Impozite 2022

Anunt – Proiect Taxi si Impozite locale 2022 Referat aprobare 2022 Raport specialitate 2022 Proiect de Hotarare – Stabilire impozite si taxe locale 2022 Tablou taxe si impozite locale 2022 Rata inflatiei 2020