Proiect de Hotărâre privind activităţile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului

        În conformitate cu revederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunoștință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre  privind activităţile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului rezultat din spaţiile verzi şi alte terenuri din afara fondului forestier naţional situate pe terenuri proprietate publică sau privată a comunei Pomârla, în intravilanul acesteia

Proiectul de hotărâre urmează a fi supus analizei, avizării și adoptării Consiliului local Pomârla  după 30 de zile de la publicarea acestui anunț

Începând cu data de 18.06.2024, persoanele fizice și juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ prin următoarele forme de comunicare; prin poștă la adresa: Primăria comunei Pomârla, sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani, CP 717300; prin e-mail: primariapomirla@yahoo.com sau personal, la sediul Primărie comunei Pomârla – persoană de contact Secretarul general al comunei Pomârla Chelariu Corina Elena.

        La prezentul anunț anexăm următoarele documente:

 Pentru cei interesați : Toate documentele prezentate mai sus pot fi consultate în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 8.00 – 16.00 la sediul Primăriei Pomârla din sat Pomârla, com. Pomârla,jud.Botoșani pana  la data de 18 iulie 2024 .
Both comments and pings are currently closed.