Anunț – examen de promovare în grad profesional

Primăria comunei Pomârla organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla:

 • consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului buget, contabilitate, taxe și impozite;

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:

 • proba scrisă: 22 mai 2019, ora 1000, la sediul Primăriei comunei Pomârla;
 • interviul: 23 mai 2019, ora 1000, la sediul Primăriei comunei Pomârla;

2. Condiţii de participare la concurs/examen:
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii prevăzute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 3. Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 1. Dosarele de concurspot fi depuse la sediul Primăriei comunei Pomârla, în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare.
 2. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
  Adresa de corespondență: Comuna Pomârla, județul Botoșani;
  Telefon: 0753123924, adresă de e-mail: primariapomirla@yahoo.com;
  Persoana de contact: Alina-Andreea ASOLTANEI, consilier principal la Compartimentul autoritate tutelară,resurse umane și stare civilă.Both comments and pings are currently closed.