Raport final al concursului

     

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8): CONSILIER CLASA I,
Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor: 14.05.2019
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
Sergiu-Mihai ALBU Admis
Observaţii formulate de către membrii comisiei:-
Informaţii privind proba scrisă
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 22.05.2019, orele 10,00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: –
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul***)
Sergiu-Mihai ALBU 92 Admis
Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului 22.05.2019,orele 13,00
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul***)
Sergiu-Mihai ALBU 80               Admis
Rezultatul final al concursului
Funcţia publică: CONSILIER  I PRINCIPAL
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul***)
Sergiu-Mihai ALBU 172 Admis
Comisia de concurs Semnătura
Mihaela-Otilia AROȘOAIE  
Corina-Elena CHELARIU  
Rodica CHIRIAC  
Secretarul comisiei: Alina-Andreea ASOLTANEI

Semnătura:
Both comments and pings are currently closed.