Anunt concurs – proces verbal de selectie dosare

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 08 ianuarie 2020

Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.349 din 10 decembrie 2019, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de consilier superior, din cadrul Compartimentului buget, contabilitate, taxe și impozite din aparatul de specialitate al primarului Comunei Pomârla, judeţul Botoşani.
Astfel, în urma verificării actelor depuse la dosare, s-a constatat că numai o persoană a depus dosar şi îndeplineşte condiţiile de participare la concurs/examen, respectiv:

  • MIRĂUȚI MONICA – admisBoth comments and pings are currently closed.