RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

 

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8): CONSILIER CLASA I, SUPERIOR , Compartimentul buget, contabilitate, taxe și impozite

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor: 08.01.2020
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
Monica MIRĂUȚI Admis
     
Observaţii formulate de către membrii comisiei:-
Informaţii privind proba scrisă
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 13.01.2020, orele 10,00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: –
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul***)
 

Monica MIRĂUȚI

 

88,4

 

Admis

     
Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului 13.01.2020,orele 13,00
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul***)
 

Monica MIRĂUȚI

 

                           95

 

Admis

     
Rezultatul final al concursului
Funcţia publică: CONSILIER  SUPERIOR
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul***)
1. Monica MIRĂUȚI 91,7 Admis
     
Comisia de concurs Semnătura
Corina-Elena CHELARIU  
Sergiu ALBU  
Florin URSULEANU  
Secretarul comisiei: Alina-Andreea ASOLTANEI

Semnătura:

 
Both comments and pings are currently closed.