Anunț – Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

În conformitate cu revederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunostință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale care constituie venituri la bugetul local pentru anul 2021.

Proiectul de hotărâre urmează a fi supus analizei, avizării și adoptării Consiliului local Pomârla după 30 de zile de la publicarea acestui anunț.

Începând cu data de 20.03.2020, persoanele fizice și juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ prin următoarele forme de comunicare: prin poștă la adresa Primăria comunei Pomârla, sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani, CP 717300; prin fax la numărul 0374092172; prin e-mail: primariapomirla@yahoo.com sau personal, la sediul Primărie comunei Pomârla – persoană de contact Secretarul General al comunei Pomârla Chelariu Corina Elena.

La prezentul anunț anexăm următoarele documente:

  • Referat de aprobare nr. 30 din 10.03.2020, întocmit de primar Chelariu Dumitru;
  • Raport de specialitate nr. 31 din 17.03.2020, întocmit de compartimentul Taxe și Impozite;
  • Proiectul de hotărâre nr. 29 din 10.03.2020 cu privire la stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021;
  • Anexa nr. 1 la proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Pomârla privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021.

Pentru cei interesați : Toate documentele prezentate mai sus pot fi consultate în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 8.00 – 16.00 la sediul Primăriei Pomârla din sat Pomârla, com. Pomârla, jud. Botoșani.

În data de 30 aprilie 2020 orele 10:00, la sediul Primăriei Pomârla va avea loc prezentarea și dezbaterea publică pe tema Proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021.

Documentul oficial aici.
Both comments and pings are currently closed.