Anunt – Proiect HCL acordare facilitati fiscale in baza OUG nr. 69/2020

În conformitate cu revederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunostință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ teritoriala a comunei Pomarla.

Proiectul de hotărâre urmează a fi supus analizei, avizării și adoptării Consiliului local Pomârla după 30 de zile de la publicarea acestui anunț.

Începând cu data de 01.09.2020, persoanele fizice și juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ prin următoarele forme de comunicare: prin poștă la adresa Primăria comunei Pomârla, sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani, CP 717300; prin fax la numărul 0374092172; prin e-mail: primariapomirla@yahoo.com sau personal, la sediul Primărie comunei Pomârla – persoană de contact Secretarul General al comunei Pomârla Chelariu Corina Elena.

La prezentul anunț anexăm următoarele documente:

  • Referat de aprobare nr. 91 din 01.09.2020, întocmit de primar Chelariu Dumitru;
  • Proiectul de hotărâre nr. 90 din 01.09.2020 2020 privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ teritoriala a comunei Pomarla;

Pentru cei interesați : Toate documentele prezentate mai sus pot fi consultate în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 8.00 – 16.00 la sediul Primăriei Pomârla din sat Pomârla, com. Pomârla, jud. Botoșani.

În data de …………………, la sediul Primăriei Pomârla va avea loc prezentarea și dezbaterea publică pe tema Proiectului de hotărâre privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ teritoriala a comunei Pomarla.

Documentul oficial aici.
Both comments and pings are currently closed.