Anunt – concurs consilier – Compartiment asistenta sociala

Primăria comunei Pomârla organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla, după cum urmează,

  • consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului asistență socială;

Concursul se organizează în conformitate cu art. 478, 618 alin.(1), (4), (22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:

  • proba scrisă: 28 decembrie 2020, ora 1000, la sediul Primăriei comunei Pomârla, iar interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art.56 din H.G. nr.611/2008.

Pentru mai multe detalii apasati aici.
Both comments and pings are currently closed.