ANUNȚ – EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla, județul Botoșani

Primăria comunei Pomârla organizează în data de 20.08.2021, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior sunt:

Nr.crt Funcția publică de execuție deținută Funcția publică pentru care se organizează examen Compartimentul
  1. Consilier clasa I grad profesional principal Consilier clasa I grad profesional superior Resurse umane, stare civilă, autoritate tutelară și registratură
  2. Consilier clasa I grad profesional principal Consilier clasa I grad profesional superior Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Pentru mai multe detalii apasati aici.
Both comments and pings are currently closed.