Anunț – Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei Pomârla – 11.05.2022

Aducem la cunoștința publicului

         În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal,Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunoștință publică inițierea unui Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conferirrea titlului de cetățean de onoare al comunei Pomârla

         Proiectul de hotărâre urmează a fi supus analizei, avizării și adoptării Consiliului local Pomârla  după 30 de zile de la publicarea acestui anunț.

         Începând cu data de 12 aprilie .2022, persoanele fizice și juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ prin următoarele forme de comunicare; prin poștă la adresa: Primăria comunei Pomârla, sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani, CP 717300; prin fax la numărul 0374092172; prin e-mail: primariapomirla@yahoo.com sau personal, la sediul Primărie comunei Pomârla – persoană de contact Secretarul general al comunei Pomârla Chelariu Corina Elena.

         La prezentul anunț anexăm următoarele documente:

  • Referat de aprobare nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 59 din  11.04.2022, întocmit de Primar Chelariu Dumitru;
  • Raport de specialitate nr. 60  din 11.04. 2022,
  • Proiectul de hotărâre  nr. 28 din 11 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului privind conferirrea titlului de cetățean de onoare al comunei Pomârla cu anexa .

Pentru cei interesați : Toate documentele prezentate mai sus pot fi consultate în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 8.00 – 16.00 la sediul Primăriei Pomârla din sat Pomârla, com. Pomârla,jud.Botoșani pana la data de  24 mai  2022 .

                Secretar general al comunei Pomârla  

Corina Elena CHELARIU

Documente:

  1. Anunț oficial
  2. Proiect de Hotărâre
  3. RegulamentBoth comments and pings are currently closed.