Anunț – Proiect de Hotărâre 27 octombrie 2022 – Înregistrare SNEP

În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre nr.58 / 27 octombrie   2022  privind înregistrarea  Comunei Pomârla în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line

Actul  normativ mai sus menționat, documentația de bază  poate fi consultat:

La sediul Primăriei comunei Pomârla, județul Botoșani si pe www.pomarla.ro

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei comunei Pomârla – secretarul general al comunei, persoana de contact – Chelariu Corina.

În baza art.6 alin.(4) din Legea nr.52/2003  cu modificările și completările ulterioare, până la data  21 noiembrie   2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii ori opinii cu valoare de recomandare sugestiile ori opiniile sau contestațiile se vor transmite:

Prin poștă, la adresa: Primăria comunei Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani;

Depuse la sediul Primăriei comunei Pomârla, secretar general – Chelariu Corina.       Materialele transmise vor purta mențiunea – „ Recomandare la proiect de act normative.

Proiect de Hotărâre.
Both comments and pings are currently closed.