Anunț – Rezultate proba scrisă concurs consilier debutant – 27.02.2023

CENTRALIZATOR

privind rezultatul obţinut la proba scrisă, la examenul organizat în ziua de 27.02.2023, în vederea ocupării postului vacant de consilier debutant

Nr. crt.   Nr. înregistrare dosar concurs Punctajul obţinut – proba scrisă Rezultatul probei scrise
   
  1.   Nr.506 din 01.02.2023   93 puncte   ADMIS
2. Nr.681 din 10.02.2023 40 puncte RESPINS

Candidatul declarat admis la proba scrisă va susține interviul în data de 28 februarie 2023, ora 900, la sediul Comunei Pomârla.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie, conform art.63 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – Compartiment resurse umane.

Secretarul comisiei,

Alina-Andreea ASOLTANEI
Both comments and pings are currently closed.