Anunț – Proces Verbal selecție dosare – 11.04.2023

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi 11 aprilie 2023

            Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.100 din 20 martie 2023 a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Comunei Pomârla, judeţul Botoşani.

            Astfel, în urma verificării actelor depuse la dosare, s-a constatat următoarele:

Nr. crt Nr. înregistrare cerere înscriere concurs Situație dosar înscriere candidat
1. 1486/28.03.2023 ADMIS
2. 1517/29.03.2023 ADMIS

            Proba scrisă se va susține în data de 20 aprilie 2023, ora 1000, la sediul Comunei Pomârla.

COMISIA DE CONCURS:

Florin URSULEANU

Miruna IACOB

Ioana RUSU

Secretarul comisiei,

Alina-Andreea ASOLTANEI
Both comments and pings are currently closed.