Anunturi

Proiect de Hotărâre privind activităţile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului

        În conformitate cu revederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său legal, Chelariu Dumitru, în calitate de Primar, aduce la cunoștință publică inițierea unui Proiect de Hotărâre  privind activităţile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului rezultat din spaţiile verzi şi alte terenuri […]

Anunț – Proiect de Hotărâre privind indexarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2025 – 05.03.2024

Documente: Anunț Comunicat de presă Proiect de Hotărâre Referat de aprobare Raport de specialitate

Anunț – Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale – 03.02.2024

Documente: Anunț Proiect de Hotărâre Referat de aprobare Raport de specialitate

Anunț – Proiect de Hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân – 02.02.2024

Documente: Anunț Proiect de Hotărâre Referat de aprobare Raport de specialitate Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

Anunț – Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 – 22.01.2024

Documente: Anunț Proiect de Hotărâre Referat de aprobare Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5

Anunț – Achiziție directă contract de lucrări – ”Eficientizare energetică clădire școală pentru clasele Ⅰ-Ⅳ, sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, C10/I.3

Documente: Proiect Caiet de sarcini Clauze contractuale Formulare model Invitație de participare Centralizator cheltuieli pe obiectiv

Anunț – Achiziție directă contract de lucrări – ”Eficientizare energetică atelier liceu, sat Pomârla comuna Pomârla, județul Botoșani”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, C10/I.3.

Documente: Proiect Caiet de sarcini Clauze contractuale Formulare model Invitație de participare Centralizator cheltuieli pe obiectiv

Anunț – Achiziție directă contract de lucrări – Eficientizare energetică sediul administrativ al primăriei comunei Pomârla și consiliului local – 23.10.2023

Documente: Invitație de participare Caiet de sarcini Formulare model Clauze contractuale Liste de cantități PTH

Anunț – Proiect de Hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2024 – 23.10.2023

Documente: Anunț Referat de aprobare Raport de specialitate Proiect de Hotărâre Tablou

Anunț – Proiect de Hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Pomârla – 28.07.2023

Documente: Anunț Proiect de Hotărâre