concurs

Anunț – Rezultate finale concurs bibliotecar – 16.07.2024

Anunț – Rezultate proba scrisă concurs bibliotecar – 15.07.2024

CENTRALIZATOR privind rezultatul obţinut la proba scrisă, la examenul organizat în ziua de 15 iulie 2024, în vederea ocupării postului vacant de bibliotecar Nr. crt.   Nr. înregistrare dosar concurs Punctajul obţinut – proba scrisă Rezultatul probei scrise       1.   Nr.3018 din 04.07.2024   79 puncte   ADMIS Candidatul declarat admis la […]

Anunț – Proces Verbal selecție dosare – 08.07.2024

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 08 iulie 2024             Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.181 din 18 iunie 2024, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de bibliotecar, din cadrul Comunei Pomârla, judeţul Botoşani.             Astfel, în […]

Anunț – Concurs bibliotecar – 18.06.2024

Comuna Pomârla, județul Botoșani, organizează în data de 15 iulie 2024, ora 0900 , la sediul instituției, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de bibliotecar, pe perioadă nedeterminată, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla. Condiţiile generale candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G nr. 1336/2022, care  prevede:  Poate […]

Anunț – Rezultate finale examen promovare in grad profesional – 28.02.2024

Anunț – Examen de promovare în grad profesional – 26.01.2024

Comuna Pomârla organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public din cadrul instituției, pentru funcția publică din cadrulCompartimentului asistență socială și autoritate tutelară, proba scrisă, la sediul instituţiei. Documentul oficial aici.

Anunț – Rezultate finale concurs muncitor necalificat – 21.04.2023

Anunț – Rezultate proba scrisă concurs muncitor necalificat – 20.04.2023

CENTRALIZATOR privind rezultatul obţinut la proba scrisă, la examenul organizat în ziua de 20.04.2023, în vederea ocupării postului vacant de muncitor necalificat Nr. crt.   Nr. înregistrare dosar concurs Punctajul obţinut – proba scrisă Rezultatul probei scrise     1. Nr.1486 din 28.03.2023 92 puncte ADMIS 2. Nr.1517 din 29.03.2023 24 puncte RESPINS Candidatul declarat […]

Anunț – Proces Verbal selecție dosare – 11.04.2023

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 11 aprilie 2023             Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.100 din 20 martie 2023 a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Comunei Pomârla, judeţul Botoşani.             Astfel, […]

Anunț – Concurs muncitor necalificat – Compartiment gospodărie comunală – 27.03.2023

Comuna Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 20 aprilie 2023 , ora 1000, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, pe perioada nedeterminată, în cadrul Compartimentului gospodărie comunală. Condiţii generale, prevăzute de H.G nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar […]