concurs

Anunț – Concurs muncitor necalificat – Compartiment gospodărie comunală – 20.03.2023

Comuna Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 11 aprilie 2023 , ora 1000, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, pe perioada nedeterminată, în cadrul Compartimentului gospodărie comunală.             Condiţii generale, prevăzute de H.G nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul […]

Anunț – Rezultate finale concurs consilier debutant – 28.02.2023

Anunț – Rezultate proba scrisă concurs consilier debutant – 27.02.2023

CENTRALIZATOR privind rezultatul obţinut la proba scrisă, la examenul organizat în ziua de 27.02.2023, în vederea ocupării postului vacant de consilier debutant Nr. crt.   Nr. înregistrare dosar concurs Punctajul obţinut – proba scrisă Rezultatul probei scrise       1.   Nr.506 din 01.02.2023   93 puncte   ADMIS 2. Nr.681 din 10.02.2023 40 […]

Anunț – Rezultate finale concurs referent I – 24.02.2023

Anunț – Rezultate proba scrisă concurs referent I – 24.02.2023

CENTRALIZATOR privind rezultatul obţinut la proba scrisă, la examenul organizat în ziua de 24.02.2023, în vederea ocupării postului temporar vacant de referent I Nr. crt.   Nr. înregistrare dosar concurs Punctajul obţinut – proba scrisă Rezultatul probei scrise     1. Nr.734 din 14.02.2023 87 puncte ADMIS Candidatul declarat admis la proba scrisă, va susține […]

Anunț – Proces Verbal selecție dosare – 17.02.2023

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 17 februarie 2023             Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.1 din 04 ianuarie 2023 a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de consilier debutant, din cadrul Compartimentului agricol și cadastru al Comunei […]

Anunț – Proces Verbal selecție dosare – 16.02.2023

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 16 februarie 2023             Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.59 din 07 februarie 2023 a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului temporar vacant de referent I, din cadrul Comunei Pomârla, judeţul Botoşani.             […]

Anunț – Rezultate finale concurs șofer – 13.02.2023

Anunț – Rezultate proba scrisă concurs șofer – 10.02.2023

CENTRALIZATOR privind rezultatul obţinut la proba scrisă, la examenul organizat în ziua de 10.02.2023, în vederea ocupării postului vacant de şofer Nr. crt.   Nr. înregistrare dosar concurs Punctajul obţinut – proba scrisă Rezultatul probei scrise       1.   Nr.505 din 01.02.2023   15 puncte   RESPINS 2. Nr. 508 din 01.02.2023 92 […]

Anunț – Concurs referent I – 08.02.2023

A N U N Ţ             Comuna Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 24 februarie 2023, ora 1000, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post temporar vacant de referent I, pe perioada determinată.             Condiţii generale, prevăzute de H.G nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din […]