Anunturi

Anunt – concurs 1 post – bibliotecar

Comuna Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 02 martie 2020, ora 1000 şi 03 martie 2020, ora 10°º, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de bibliotecar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla.             Condiţiile generale candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G nr. 286/2011, […]

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

  Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8): CONSILIER CLASA I, SUPERIOR , Compartimentul buget, contabilitate, taxe și impozite Informaţii privind selecţia dosarelor Data selecţiei dosarelor: 08.01.2020 Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului Monica MIRĂUȚI Admis –       Observaţii formulate de către membrii comisiei:- Informaţii privind […]

Anunt concurs – proces verbal de selectie dosare

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 08 ianuarie 2020 Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.349 din 10 decembrie 2019, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de consilier superior, din cadrul Compartimentului buget, contabilitate, taxe și impozite din […]

Anunt – Concurs

Grila de salarizare

P.O.C.A.

Prezentul ghid își propune să ofere cadrul structurat de instrucțiuni necesare cu privire la pașii care trebuie urmați pentru o abordare unitară în elaborarea și implementarea ”Procedurii privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale” la nivelul oricărei autorități sau instituții publice centrale sau locale. Totodată, subliniem […]

Raport final al concursului

      Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8): CONSILIER CLASA I, Informaţii privind selecţia dosarelor Data selecţiei dosarelor: 14.05.2019 Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului Sergiu-Mihai ALBU Admis – Observaţii formulate de către membrii comisiei:- Informaţii privind proba scrisă Data şi ora desfăşurării probei scrise: 22.05.2019, […]

Proces verbal selecție dosare

Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomârla, nr.112 din 17 aprilie 2019, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de promovare în grad profesional, din cadrul Primăriei Comunei Pomârla, judeţul Botoşani. Astfel, în urma verificării actelor depuse la dosare, s-a constatat că […]

Anunț – examen de promovare în grad profesional

Primăria comunei Pomârla organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla: consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului buget, contabilitate, taxe și impozite; Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, […]

Anunt – proces verbal de selectie

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 03 aprilie 2019 Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia primarului comunei Pomîrla, nr.80 din 18 martie 2019, a procedat la verificarea şi selecţia dosarelor depuse, în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant de asistent medical școlar, din cadrul Primăriei Comunei Pomârla, judeţul Botoşani. Astfel, […]